28 d’oct. 2010

convocatòria a assemblea general ordinària

Convocatòria a assemblea general ordinària de l'APA d'Alcampell
Dia: dijous 4 de novembre de 2010
Hora: 16:45 en primera convocatòria i 17:15 en segona
Lloc: escoles; carrer Autonomía de Aragón, 3; Alcampell
-- ordre del dia --
1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2. Eleccions al Consell Escolar.
3. Deficiències a les instal·lacions de les escoles.
4. Servei de transport: atenció als nens en arribades i sortides.
5. Activitats per vacances de Nadal.
6. Torn obert de paraules.
--
Alcampell, 28 d'octubre de 2010
La Junta Directiva

Convocatoria a asamblea general ordinaria del APA de Alcampell
Día: jueves 4 de noviembre de 2010
Hora: 16:45 en primera convocatoria y 17:15 en segunda
Lugar: escuela; calle Autonomía de Aragón, 3; Alcampell
-- orden del día --
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Elecciones al Consejo Escolar.
3. Deficiencias en las instalaciones de la escuela.
4. Servicio de transporte: atención a los niños en llegadas y salidas.
5. Actividades para vacaciones de Navidad.
6. Turno abierto de palabras.
--
Alcampell, 28 de octubre de 2010
La Junta Directiva