9 de set. 2010

convocatòria a assemblea general ordinària

Convocatòria a assemblea general ordinària de l'APA d'Alcampell
Dia: dijous 16 de setembre de 2010
Hora: 17:00 en primera convocatòria i 17:30 en segona
Lloc: escoles; carrer Autonomía de Aragón, 3; Alcampell
-- ordre del dia --
1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2. Memòria del curs passat i perspectiva de l'actual.
3. Renovació parcial de Junta Directiva.
4. Comunicat del Director provincial d'Educació: obligació de celebrar eleccions al Consell Escolar en la deguda forma.
5. Comissió d'activitats:
* programes d'obertura del centre
* dinar de l'APA
* participació a la cavalcada de Reis
* xerrada FAPAR
* excursió de final de curs
* participació a la festa major
6. Deficiències a les instal·lacions de les escoles.
7. Xandals.
8. Material escolar per als alumnes d'infantil.
9. Torn obert de paraules.
--
Alcampell, 9 de setembre de 2010
La Junta Directiva

Convocatoria a asamblea general ordinaria del APA de Alcampell
Día: jueves 16 de setiembre de 2010
Hora: 17:00 en primera convocatoria y 17:30 en segunda
Lugar: escuela; calle Autonomía de Aragón, 3; Alcampell
-- orden del día --
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Memoria del curso pasado y perspectiva del actual.
3. Renovación parcial de Junta Directiva.
4. Comunicado del Director provincial de Educación: obligación de celebrar elecciones al Consejo Escolar en debida forma.
5. Comisión de actividades:
* programas de apertura del centro
* comida del APA
* participación en la cabalgata de Reyes
* charla FAPAR
* excursión de final de curso
* participación en la fiesta mayor
6. Deficiencias en las instalaciones de la escuela.
7. Chándals.
8. Material escolar para los alumnos de infantil.
9. Turno abierto de palabras.
--
Alcampell, 9 de setiembre de 2010
La Junta Directiva