5 de juny 2010

horari lectiu

El maig de 2010, el claustre de professors del CRA "La Llitera" adreçava a les famílies una circular d'assumpte "Cambios organizativos para el próximo curso" en la qual plantejava el canvi de l'horari lectiu per al curs 2010-2011.

Les APAs dels quatre pobles amb col·legis del CRA, en sengles assemblees, van acordar aquesta contraproposta conjunta.