4 de febr. 2009

el català a l'escola: LEA i llei de llengües

L'avantprojecte de la Ley de Educación de Aragón es remet a la futura 'Ley de lenguas' pel que fa al paper del català a l'ensenyament en les zones on és llengua natural de la població: “Se desarrollará de la forma que indique la Ley de lenguas propias de Aragón” (article 37.2).

En qualsevol cas, vista la imprecisió amb què es liquida l'assumpte a la LEA, sembla clar que els redactors d'aquest avantprojecte han evitat curosament mullar-se, de manera que l'aplicació pràctica en quedarà supeditada al resultat de la batalla política que es lliura, justament, al voltant de la 'Ley de lenguas'.

Aquesta 'Ley de lenguas' ja fa anys que cueja, però no acaba d'anar endavant per l'aferrissada oposició d'alguns sectors que no se n'estan de recòrrer a la demagògia i a la tergiversació per crear a la societat aragonesa un estat d'opinió contrari al reconeixement del català. El president Iglesias s'ha compromés a que la llei s'aprovarà aquesta legislatura però hi ha el risc que, davant l'alt cost polític, acabi essent el part de les muntanyes.

Per tot aixó potser no estaria de més que els qui volem una 'Ley de lenguas de Aragón' no descafeinada ho manifestem a través d'iniciatives com ara aquesta

http://www.leydelenguas.com/

que és una recollida de firmes per internet a la qual poden donar suport tant particulars com entitats.