4 de febr. 2009

convocatòria a assemblea general extraordinària

Convocatòria a assemblea general extraordinària de l'APA d'Alcampell
Dia: dimecres 11 de febrer de 2009
Hora: 16:45 en primera convocatòria i 17:15 en segona
Lloc: escoles, carrer Autonomía de Aragón, 3, Alcampell
-- ordre del dia --
1. Lectura i aprovació de l'acta de l'assemblea general anterior.
2. Bloqueig degut a l'absència de la presidenta i a estar vacant la vicepresidència. Propostes de solució.
3. Activitats per Setmana Santa
3. Informacions:
* quotes
* consell escolar
* altres assumptes
4. Torn obert de paraules.
--
Alcampell, 4 de febrer de 2009
La Junta Directiva


Convocatoria a asamblea general extraordinaria del APA de Alcampell
Día: miércoles 11 de febrero de 2009
Hora: 16:45 en primera convocatoria y 17:15 en segunda
Lugar: escuela, calle Autonomía de Aragón, 3, Alcampell
-- orden del día --
1. Lectura y aprobación del acta de la asamblea general anterior.
2. Bloqueo debido a la ausencia de la presidenta y a estar vacante la vicepresidencia. Propuestas de solución.
3. Actividades para Semana Santa
4. Informaciones:
* cuotas
* consejo escolar
* otros asuntos
4. Turno abierto de palabras.
--
Alcampell, 4 de febrero de 2009
La Junta Directiva