19 de juny 2009

convocatòria a assemblea general

Convocatòria a assemblea general ordinària de l'APA d'Alcampell
Dia: dilluns 29 de juny de 2009
Hora: 19:00 en primera convocatòria i 19:30 en segona
Lloc: escoles, carrer Autonomía de Aragón, 3, Alcampell
-- ordre del dia --
1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2. Memòria del curs i estat de comptes.
3. Preparació del Consell Escolar del 30 de juny.
4. Preparació del curs 2009‑2010:
* activitats d'obertura del centre
* previsió de renovació de càrrecs
* altres assumptes
5. Torn obert de paraules.
--
En acabar, i com a comiat del curs, compartirem un vi del Somontano.
Alcampell, 19 de juny de 2009
La Junta DirectivaConvocatoria a asamblea general ordinaria del APA de Alcampell
Día: lunes 9 de junio de 2009
Hora: 19:00 en primera convocatoria y 19:30 en segunda
Lugar: escuela, calle Autonomía de Aragón, 3, Alcampell
-- orden del día --
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Memoria del curso y estado de cuentas.
3. Preparación del Consejo Escolar del 30 de junio.
4. Preparación del curso 2009‑2010:
* actividades de apertura del centro
* previsión de renovación de cargos
* otros asuntos
5. Turno abierto de palabras.
--
Al terminar, y como despedida del curso, compartiremos un vino del Somontano.
Alcampell, 19 de junio de 2009
La Junta Directiva