1 d’oct. 2008

convocatòria a assemblea general extraordinària

Convocatòria a assemblea general extraordinària de l'APA d'Alcampell
Dia: dimecres 8 d'octubre de 2008
Hora: 16:45 en primera convocatòria i 17:15 en segona
Lloc: escoles, carrer Autonomía de Aragón, 3, Alcampell
-- ordre del dia --
1. Lectura i aprovació de l'acta de l'assemblea general anterior.
2. Preparar la reunió amb l'equip directiu del CRA:
* valorar la situació
* objectius
* representants
3. Informacions:
* menjador
* comissió d'activitats
* altres assumptes
4. Torn obert de paraules.
--
Alcampell, 1 d'octubre de 2008
La Junta Directiva


Convocatoria a asamblea general extraordinaria del APA de Alcampell
Día: miércoles 8 de octubre de 2008
Hora: 16:45 en primera convocatoria y 17:15 en segunda
Lugar: escuela, calle Autonomía de Aragón, 3, Alcampell
-- orden del día --
1. Lectura y aprobación del acta de la asamblea general anterior.
2. Preparar la reunión con el equipo directivo del CRA:
* valorar la situación
* objetivos
* representantes
3. Informaciones:
* comedor
* comisión de actividades
* otros asuntos
4. Turno abierto de palabras.
--
Alcampell, 1 de octubre de 2008
La Junta Directiva