16 de set. 2008

material escolar per a infantil

He parlat amb la Montserrat (tutora del grup dels petits), l'Amaya (substituta de la Montserrat) i el Mario (tutor dels mitjans, que inclou P5), i hem quedat que aniran fent amb les reserves de material que hi ha a l'escola, i quan la Montserrat s'incorpori farà inventari i potser adaptarem alguna cosa de la comanda.
El material que venia com a 'individual' s'ha d'entendre que cal multiplicar-ho pel nombre de nens, però també es posa en comú; per tant, d'aquest també tirarem de reserves.
Quan la Montserrat es reincorpori a la feina, triarem el material col·lectiu i encarregarem tant aquest com l'individual corresponent als nens que no l'havien comprat ja pel seu compte --tot junt per tal que surtin els ports gratis.